Lyttevenn (lesevenn)

Ønsker du å bli en lyttevenn? Flere av barneskolene i Hundvåg kommunedel ønsker nå å starte med lyttevenner ti høsten, og det er utrolig kjekt! Nå mangler vi kun frivillige, er du en av dem? Elever på 2. og 3. trinn får lesetrening sammen med en frivillig en gang i uken.

Aldersgruppe: 60 til 100 år

Formålet med Lyttevennprosjektet er å bygge bro mellom generasjonene, og utvikle en modell for eldres aktive deltakelse i skolen, for å stimulere og motivere leseferdighet og leselyst hos barn i alderen 7 til 9 år, i samarbeid med skolens pedagogiske personale. Lyttevenn er en av aktivitetene som inngår i "Leve hele livet". 

Hvordan organiseres oppgavene?

Du skal ikke fungere som en lærer, men en voksen som elevene kan lese sammen med. Skolen har ansvar for opplæringen og elevene har med seg sine bøker til Lyttevennen. Gjennom lyttevenn skapes det gode relasjoner mellom generasjonene som alle setter pris på.

Vi startet opp med lyttevenn på Hundvåg skole Våren 2020, men grunnet korona ble det dessverre kun noen få ganger. Når alt er trygt igjen møter lyttevennene opp på skolen, får seg en kopp kaffe og møter de andre lyttevennene og noen fra skolens ledelse/administrasjon når de ankommer skolen. Skolen har et utvalg med bøker som lyttevennen får med seg. Lyttevennene har faste plasser hvor de sitter og en og en elev kommer ut fra klasserommet. Barna leser høyt for sin lyttevenn og lyttevennen skal være en veileder og en trygg person for barnet.

Hvem ser vi etter?

Eldre som har ledig tid på dagtid og som liker å være sammen med barn kan være lyttevenner. Liker du å lese, er det en fin måte å dele lesegleden på. Det viktigste er likevel å lytte så elevene får lesetrening. Lyttevennen må fremvise politiattest. 


Høres dette interessant ut? Ta kontakt med Ann Therese Madland på Hundvåg frivilligsentral på mail: ann.therese.madland@stavanger.kommune.no eller mobil: 99290718. 


Bilde: https://img2.custompublish.com/getfile.php/3549069.2242.swywtprtuy/800x0/5885427_3549069.jpg 

2023 © Hundvåg frivilligsentral